landscape_giraffe-nacht
verschonen

Beleidsplannen en protocollen

richtlijnen en visie

Bij Babbels hechten we waarde aan kwaliteit, veiligheid en samenwerking. U kunt hier lezen wat we doen, hoe we dit doen en hoe we dit graag in samenwerking met ouders doen. Onze richtlijnen en visie leest u in onze beleidsplannen en protocollen.

Beleidsplannen en protocollen 

Hieronder vindt u het algemeen pedagogisch beleidsplan van Babbels. De werkplannen en het veiligheid- en gezondheidsbeleid staan per locatie aangegeven.


Algemeen pedagogisch plan
Algemeen Pedagogisch beleidsplan Babbels  

Locatie Carrousel (BSO/ PSG)
Werkplan Carrousel

Veligheid- en gezondheidsbeleid Carrousel

Locatie Onyx (BSO/ PSG)
Werkplan Onyx

Veligheid- en gezondheidsbeleid Onyx

Locatie Pater Jan Smit (KDV / BSO/ PSG)
Werkplan Pater Jan Smit

Veligheid- en gezondheidsbeleid Pater Jan Smit

Locatie Rustenburgerweg (BSO/ PSG)
Werkplan Rustenburgerweg BSO/ PSG

Veligheid- en gezondheidsbeleid Rustenburgerweg BSO/ PSG

Locatie Rustenburgerweg (KDV)
Werkplan Rustenburgerweg KDV

Veligheid- en gezondheidsbeleid Rustenburgerweg KDV

Locatie Station (KDV)
Werkplan Station

Veligheid- en gezondheidsbeleid Station 

Hier leest u de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van Brancheorganisatie Kinderopvang.