landscape_egel2
in het klimrek

Praten, eten, kiezen, spelen…

Naschoolse opvang

Babbels biedt de opvang veelal in het schoolgebouw aan en waardoor er een nauwe samenwerking met de school is. Zit uw kind op een school waar geen BSO-locatie van Babbels gevestigd is? Geen probleem. Wij halen de kinderen van school met onze eigen ophaalservice.

Naschoolse opvang

De naschoolse opvang begint bij het eindigen van de schooldag. De pedagogisch medewerkers halen de kinderen op uit de klas. Bij Babbels aangekomen, gaan we eerst even kort vrij spelen. Daarna gaan we met z’n allen aan tafel. We drinken wat en eten fruit, een cracker of een koekje. Tijdens het tafelmoment is er tijd om lekker te kletsen en even stil te staan bij wat de kinderen allemaal die dag hebben beleefd. De medewerkers vertellen de kinderen dan ook welke activiteiten die middag op het programma staat.

Buitenschoolse activiteiten

Wij zorgen naast de gevarieerde speelhoeken voor een veelzijdig activiteitenprogramma passend bij de actualiteit, het seizoen en de belevingswereld van de kinderen. Een tikspel op het plein, een leuke knutselactiviteit, een toneelstukjes, een kookactiviteit of een partijtje voetbal. Babbels doet het allemaal. We vinden het leuk als er veel kinderen meedoen met deze activiteiten. Om dit te stimuleren moedigen we kinderen aan om mee te denken over nieuwe activiteiten. Er zijn zoveel leuke dingen mogelijk dat het soms lastig kiezen is! De activiteiten hebben uiteraard geen verplicht karakter. De kinderen komen in hun vrije tijd bij ons. We hechten er waarde aan zij de ruimte krijgen om zelf te kiezen wat ze doen.
Een aantal keer per jaar worden er projecten georganiseerd. Dit kunnen sport-, muziek- of maatschappelijke projecten zijn.

Vakanties en studiedagen

Tijdens vakanties of studiedagen van school hebben we altijd een speciaal en uitgebreider programma omdat kinderen dan de hele dag bij ons zijn. De kinderen kunnen meedoen aan allerlei activiteiten en uitstapjes rond een thema. Voor de ouders maken we speciaal draaiboek waarin de activiteiten voor de komende week beschreven staan. We zorgen voor een spetterend en bruisend programma waarbij zelfs uitstapjes met de bus worden gedaan. Zoveel leuks. Je mag het niet missen! U zou er zelf als ouder eigenlijk ook nog het liefst aan mee willen doen.