landscape_egel2
knuffeltje

Heliomare

Therapeutische speelgroep

Babbels werkt nauw samen met Heliomare. Op de locatie Station is een therapeutische peutergroep van Heliomare gevestigd. Heliomare kent een behandelaanpak voor kinderen tot vier jaar. Dit wordt ‘vroegbehandeling’ genoemd. De aanpak richt zich op het vroegtijdig onderkennen en behandelen van stoornissen en beperkingen die de ontwikkeling belemmeren. De kinderen om wie het hier gaat hebben op meerdere gebieden een achterstand in hun ontwikkeling. Zij krijgen therapie in de vorm van fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en/of intensieve ontwikkelingsbegeleiding voor de verstandelijke en sociaal emotionele ontwikkeling.

Door de samenwerking is het mogelijk om samen activiteiten te ondernemen. Dit heeft meerwaarde voor zowel de kinderen van de peutergroep van Heliomare als voor de kinderen van Babbels. De kinderen ontmoeten elkaar in spelsituaties en leren van de mogelijkheden van elkaar.

Babbels kan reguliere opvang bieden voor de kinderen van de therapeutische peutergroep. Wanneer kinderen gebruik maken van de reguliere kinderopvang worden de medewerkers van Babbels gecoacht door de medewerkers van Heliomare.